Cursusaanbod

Mijn cursusaanbod

Voor volwassenen, jongeren en kinderen bied ik zowel groepsles als privéles aan voor de niveaus A1, A2 B1, B2, C1 en C2 van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). Hieronder noem ik een paar mogelijkheden. Als je nog andere wensen hebt, neem gerust contact met me op, zodat ik je een passend aanbod kan doen.

Beginnerscursus, A1 niveau

Deze cursus is voor absolute beginners. Na afloop van deze cursus heb je niveau A1 en kan je, als je dat wilt, deelnemen aan het DELE examen A1. Afhankelijk van jouw voorkennis en tijdsinvestering zal je dit niveau eerder of later bereiken.

In deze cursus leer je over eenvoudige en alledaagse dingen te communiceren in het Spaans, bijvoorbeeld: Wie ben je; waar werk je; waar woon je en dergelijke.

Cursus op A2 niveau

In deze cursus leer je hoe je in veelvoorkomende alledaagse situaties kunt communiceren. Daarna kan je je o.a. redden in het openbaar vervoer.

Cursus op B1 niveau

In deze cursus leer je nog beter hoe je met Spaanstaligen kunt communiceren. Je mening en gevoel uiten en praten over de toekomst.

Cursus op B2 niveau

In deze cursus leer je nog beter te communiceren en je eigen standpunt te verdedigen. Je leert ingewikkeldere teksten te begrijpen en te produceren. Deze teksten kunnen abstracter en technisch zijn.

Cursus op C1 niveau

In deze cursus leer je het Spaans flexibel en doeltreffend te gebruiken, zowel in sociale- als werksituaties. Na deze cursus kan je over veel uiteenlopende thema’s je ideeën en meningen op precieze wijze uiten.

Cursus op C2 niveau

In deze cursus zetten we de puntjes op de i. Als je deze cursus succesvol hebt afgerond ben je een nearly native speaker: jouw Spaans is ongeveer op hetzelfde niveau als dat van mensen die in een Spaanssprekend land zijn geboren en getogen.

Individuele les voor volwassenen

Misschien geef je de voorkeur aan individuele lessen. Deze bieden het voordeel dat we precies kunnen behandelen wat jij graag wilt leren, extra kunnen oefenen met wat je moeilijk vindt en sneller resultaat kunnen boeken.

Groepsles voor volwassenen

Wil je graag in groepsverband Spaans leren? Dat kan bij mij in groepen van max. zes personen. Zolang de Coronamaatregelen van kracht zijn maximaal twee personen. Deze lessen worden aangeboden voor alle niveaus. Er wordt aandacht besteed aan de spreek-en luistervaardigheid en aan de lees-en schrijfvaardigheid, waardoor je leert succesvol in het Spaans te communiceren. De aanbevolen frequentie is minimaal 1x per week een of 1,5 uur. Als één persoon een week verhinderd is, gaat de les in principe toch gewoon door. Met schoolvakanties kunnen we rekening houden.
Voor de tarieven klik hier

Naast deze standaardcursussen, bied ik de volgende cursussen aan:

Spaanstalige boeken lezen

Wil je graag (beter) Spaanstalige boeken leren lezen? Kies dan uit de volgende mogelijkheden:

In de les lezen en vertalen we een Spaanstalig boek

of:

Jij leest thuis een hoofdstuk of een kort verhaal. Daar maak je een samenvatting van. In de les corrigeren we de samenvatting en praten over het boek.

Dit is een werkvorm waardoor je Spaans snel verbetert. Er zijn heel eenvoudige (kinderboeken, easy readers) tot heel moeilijke boeken. Veel van deze boeken zijn ook vertaald in het Nederlands of Engels, dus zo nodig kan je de vertaling ernaast lezen.

Voorbereidingscursus op een cursus in een Spaanssprekend land

Ga jij een cursus Spaans in een Spaanssprekend land volgen? Dan wordt jouw niveau daar op de eerste dag getest. Op grond van dat testresultaat word jij ingedeeld in een groep van een bepaald niveau.

Als je maximaal rendement uit die cursus wilt halen, kan ik je voorbereiden. Dat kan je zo één of twee niveaus schelen.

Na jouw cursus in het buitenland zie ik je natuurlijk graag weer terug!

Opfriscursus voor docenten Spaans

Ben jij docent Spaans en kan jouw Spaans wel een opfrisbeurt gebruiken? Als eerstegraads docent en examinator voor alle niveaus van het ERK kan ik jou daar goed bij helpen! We inventariseren waar de zwakke plekken zitten en gaan gericht aan het werk. Succes verzekerd!

Spaanse conversatieles

In deze les discussiëren we n.a.v. een krantenartikel of discussiestuk. Thuis lees je de hele tekst alvast door. Nadat we hebben gecontroleerd of de inhoud duidelijk is, begint de discussie.

Grammaticacursus

Deze cursus is voor wie zich helemaal wil richten op zijn/haar kennis en juiste toepassing van de grammatica. We beginnen met eenvoudige onderwerpen en geleidelijk aan wordt het complexer. Wat is het verschil tussen “ser, estar, hay”. Wanneer gebruik je welke werkwoordtijd? Hoe werken de Spaanse voorzetsels… 

Stoomcursus

In deze intensieve cursus heb je minstens twee keer per week les en maak je veel huiswerk. In korte tijd leer je veel, bv. als voorbereiding op werk of een stage in een Spaanssprekend land.

Cursussen voor kinderen

Cursussen Spaans voor de Basisschool

Wil je op jouw school Spaans als (naschoolse) activiteit aanbieden? Kijk dan hier voor de mogelijkheden.

Individuele les voor kinderen

Gaat jullie gezin emigreren naar een Spaanssprekend land? Dan is het erg handig als jullie en jullie kinderen al Spaans spreken bij aankomst.  Voor deze les heb ik leuke materialen, zodat ik hem speciaal kan afstemmen op de leeftijd, de voorkennis en de belangstelling van jouw kind.

Spaanse les voor hoogbegaafde kinderen

Is jouw kind hoogbegaafd en wil je graag dat hij/zij de mogelijkheid krijgt zich extra te ontplooien? Dan kun je prima bij mij terecht.  Met leuke boeken, materialen en liedjes kan ik jouw kind Spaans leren.