Grondwetsverkiezingen Chili mei 2021

In het weekend van 15 en 16 mei werden de uitgestelde grondwetsverkiezingen in Chili gehouden. Wist je dat in Chili zelfs het drinkwater is geprivatiseerd? Dat geldt voor bijna alle basisvoorzieningen, zoals onderwijs, gezondheidszorg en pensioenen. De kloof tussen arm en rijk is enorm. Een meerderheid van de Chilenen ziet de huidige grondwet als het grootste obstakel voor diepgaande sociale hervormingen. Deze dateert uit 1980 toen dictator Pinochet aan de macht was.

Linkse progressieve groepen willen een grondwet die o.a. ook huisvesting en de sociale rechten van burgers veilig stelt.

Extreemrechts en rechts zijn er juist van overtuigd dat het economische succes van Chile te danken is aan de privatisering en de piepkleine rol van de overheid.

Gloort er nu hoop voor sociale hervormingen en een rechtvaardigere toekomst na de grootschalige sociale protesten? Er is meer aandacht voor gendergelijkheid en etnische diversiteit, maar coronapatiënten en Chilenen in het buitenland kunnen niet stemmen. Alleen met tweederdemeerderheden kunnen nieuwe grondwetsartikelen worden goedgekeurd. Bron: VRT NWS 

Vind jij onderwijs, gezondheidszorg, drinkwatervoorziening en sociale veiligheid zaken die door de overheid moeten worden gewaarborgd?

#gezondheidszorg #Chili #toekomst #wetgeving #privatisering